Julegaver – hvad er reglerne??

Undgå at dine medarbejdere bliver beskattet af julegaven…

Grænsen for den skattefrie julegave til medarbejderne er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. Har virksomheden ikke i årets løb givet nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver til deres medarbejdere, kan disse dog faktisk modtage en julegave af en værdi på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat. Det svarer nemlig til den øvre grænse for skattefrie personalegoder.

Gavekort

Det er stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder, uanset at gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Julegaver i form af de såkaldte smartboxes og lignende anses ikke for gavekort, og kan derfor godt gives skattefrit som julegave. Det samme gælder digitale gavebeviser, hvor medarbejderne gives adgang til at vælge en eller flere gaver fra et katalog, hvis indhold er bestemt eller godkendt af arbejdsgiveren.

Gaver til forretningsforbindelser…

Julegaver til forretningsforbindelser vil normalt altid blive klassificeret som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Kun gaver, der gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og som er forsynet med logo/firmanavn og i øvrigt ikke koster over 100 kr. ekskl. moms, vil normalt kunne anses for reklame med fuldt fradrag.

Virksomheder, der erstatter gaven til forretningsforbindelserne med et bidrag til en indsamling til julehjælp til familier med få midler, kan fratrække dette efter reglerne for bidrag til velgørenhed. Det vil på årsbasis sige med op til 15.600 kr. og under forudsætning af, at den modtagende organisation er godkendt af SKAT. Der gælder dog ingen beløbsgrænse, hvis virksomheden modtager en passende reklame som modydelse for donationen.