Bogføring

Fakturaerne skal flyde ud af virksomheden som en lind strøm, efterhånden som arbejdet bliver udført.
Forsinket fakturering skader din virksomheds likviditet og måske endda omdømme.

Hvad skal der ske efter at fakturaerne er sendt ud?
Hvem sikrer at kunden betaler til tiden og følger op på rykkere hvis dette ikke sker?
Hvem sikrer at dine leverandører bliver betalt til tiden, og at de bliver registreret korrekt i Jeres bogholderi?
Hvem sørger for, at der bliver indberettet og betalt moms inden for de tidsfrister Skat oplyser?

Lyder dette uoverskueligt og tidskrævende?

Så kontakt mig for et uforpligtende møde!
Tlf. 25 12 74 24 eller amk@regnskabogco.dk