Satser i 2022

Satser for skattefrie kørepenge og diæter for 2022 kan du finde her:

  • 3,51 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt
  • 1,98 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt

Bruger du cykel, knallert, elløbehjul eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste udgør det skattefri beløb på 0,55 kr. pr. km.

Diætsatserne er forhøjet en lille smule og udgør nu følgende:

  • Kost, pr. døgn, 539,00 kr.
  • Logi, pr. døgn, 231,00 kr.
  • 25 %-godtgørelsen, pr. døgn 134,75 kr.

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Småfornødenheder er for eksempel en kop kaffe, en avis eller en busbillet.
Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det gælder også, hvis du har fået fri kost på rejsen.
Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 134,75 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver for eksempel udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 54,75 kr. pr. døgn.
Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne, kan du ikke også få 25-procents-godtgørelse.

Udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen ved sin indkomstopgørelse fratrække et tilsvarende beløb som et lignings mæssigt fradrag.